Practical Ministry Course from 15.10.2014 / Kurz Praktická služba od 15.10.2014

Každé nové období v životě má své výzvy.
Proto je důležité, abychom byli dost silní a připravení na to, abychom tyto výzvy zvládli, až přijdou.
Nejlepším způsobem, jak se připravit, je mít pevný základ v Božím slově a na tomto neotřesitelném základě postavit život, který se líbí Bohu.
V této sérii vyučování chceme mluvit o tom, co Boží slovo říká o službě lidem. Jak překonat strach z lidí, jak mít odvahu mluvit a modlit se s lidmi za spasení, uzdravení a mnoho dalšího. Chceme dát prostor nácviku a samotné službě. 
Jestli jste se někdy chtěli o praktické službě dozvědět více, tak účast na tomto vyučování si skutečně užijete. 
Zapište se na tento kurz a zúčastněte se všech hodin, abyste z vyučování měli co největší užitek.

5.10.-3.12.2014
Středa 18:00-19:30
Téma: Praktická služba lidem

Classes starting soon

posted Sep 17, 2014, 5:38 AM by Jerry Lillard


1-1 of 1

Comments