The Ladies Lounge


Konečně je to tady!

První dámský dýchánek „Ladies LOUNGE“

Proč název „„Ladies LOUNGE“?
Protože je určen pro dámy.
Je nádherné vidět pohromadě ženy bez rozdílu věku 
a společně se poznávat v příjemném a neformálním prostředí.

LOUNGE je speciální místo, kam můžete uniknout, kde můžete relaxovat, povídat si a najít novou inspiraci.
Dýchánkový LOUNGE vytvoříme z naší církevní kavárny, speciálně pro nás!

Bude to bublat …spousta švitoření
Bude to zábavné… spousta smíchu
Bude to vynikající… spousta skvělého jídla

My všechny jsme nádherná mozaika žen z nejrůznějších zemí. 

Proto by bylo skvělé, kdybyste každá donesla nějaké národní jídlo ze své země.
Káva a občerstvení bude zajištěno.

Uvidíme se na Ladies LOUNGE!!!!

Pastor Ulli


Get excited! It’s finally happening!

This is our first Ladies Lounge meeting!

Why is it called “LADIES Lounge”?
It’s for ladies…. Obviously
We love to see women of all ages come together.
It’s simply amazing to get to know each other in an informal, relaxed way.

A LOUNGE is a special place to get away, to relax, to talk and find inspiration.
So, we will transform our church café into a special lounge area just for us!

It’s going to be loud …lots of talking
It’s going to be fun…. lots of laughing
It’s going to be delicious…. great food

We are such a wonderful mix of women from different countries.

That’s why we thought it would be great to have everyone bring some favorite food from their home country to share.
Coffee and refreshments will be provided

See you at the Ladies Lounge!!!!
Pastor Ulli